ملکوتی نیا, علی, سبحانی نیا, محمدتقی. (1398). همزیستی اخلاقی همسایگان؛ یک راهکار اسلامی برای کاهش بی‌تفاوتی اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 111-134. doi: 10.30471/soci.2019.1627
علی ملکوتی نیا; محمدتقی سبحانی نیا. "همزیستی اخلاقی همسایگان؛ یک راهکار اسلامی برای کاهش بی‌تفاوتی اجتماعی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1398, 111-134. doi: 10.30471/soci.2019.1627
ملکوتی نیا, علی, سبحانی نیا, محمدتقی. (1398). 'همزیستی اخلاقی همسایگان؛ یک راهکار اسلامی برای کاهش بی‌تفاوتی اجتماعی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 111-134. doi: 10.30471/soci.2019.1627
ملکوتی نیا, علی, سبحانی نیا, محمدتقی. همزیستی اخلاقی همسایگان؛ یک راهکار اسلامی برای کاهش بی‌تفاوتی اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(21): 111-134. doi: 10.30471/soci.2019.1627