الستی, کیوان. (1398). نوآوری و پژوهش مسؤولانه و مفهوم مسؤولیت اخلاقی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), 59-80. doi: 10.30471/mssh.2019.1686
کیوان الستی. "نوآوری و پژوهش مسؤولانه و مفهوم مسؤولیت اخلاقی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 100, 1398, 59-80. doi: 10.30471/mssh.2019.1686
الستی, کیوان. (1398). 'نوآوری و پژوهش مسؤولانه و مفهوم مسؤولیت اخلاقی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), pp. 59-80. doi: 10.30471/mssh.2019.1686
الستی, کیوان. نوآوری و پژوهش مسؤولانه و مفهوم مسؤولیت اخلاقی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(100): 59-80. doi: 10.30471/mssh.2019.1686