باقری, شهلا, زارعان, منصوره, برزگر, خدیجه. (1398). سیاست‌گذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 135-152. doi: 10.30471/soci.2019.1607
شهلا باقری; منصوره زارعان; خدیجه برزگر. "سیاست‌گذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1398, 135-152. doi: 10.30471/soci.2019.1607
باقری, شهلا, زارعان, منصوره, برزگر, خدیجه. (1398). 'سیاست‌گذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 135-152. doi: 10.30471/soci.2019.1607
باقری, شهلا, زارعان, منصوره, برزگر, خدیجه. سیاست‌گذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(21): 135-152. doi: 10.30471/soci.2019.1607