شریفی, سیدمهدی, قربانی, آرش, سلیم, حجت. (1398). ارائه الگوی مدیریت در تشکل‌های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), 71-91. doi: 10.30471/im.2020.6150.1196
سیدمهدی شریفی; آرش قربانی; حجت سلیم. "ارائه الگوی مدیریت در تشکل‌های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15-16, 1398, 71-91. doi: 10.30471/im.2020.6150.1196
شریفی, سیدمهدی, قربانی, آرش, سلیم, حجت. (1398). 'ارائه الگوی مدیریت در تشکل‌های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), pp. 71-91. doi: 10.30471/im.2020.6150.1196
شریفی, سیدمهدی, قربانی, آرش, سلیم, حجت. ارائه الگوی مدیریت در تشکل‌های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 8(15-16): 71-91. doi: 10.30471/im.2020.6150.1196