کشاورز, سوسن, سرتیپ زاده, لیلا. (1398). ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), 53-74. doi: 10.30471/edu.2019.1521
سوسن کشاورز; لیلا سرتیپ زاده. "ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 28, 1398, 53-74. doi: 10.30471/edu.2019.1521
کشاورز, سوسن, سرتیپ زاده, لیلا. (1398). 'ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), pp. 53-74. doi: 10.30471/edu.2019.1521
کشاورز, سوسن, سرتیپ زاده, لیلا. ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(28): 53-74. doi: 10.30471/edu.2019.1521