مهدوی همپا, خدیجه, اسلامی, رضا, داوری, محمد. (1398). مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 89-109. doi: 10.30471/soci.2019.1584
خدیجه مهدوی همپا; رضا اسلامی; محمد داوری. "مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1398, 89-109. doi: 10.30471/soci.2019.1584
مهدوی همپا, خدیجه, اسلامی, رضا, داوری, محمد. (1398). 'مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 89-109. doi: 10.30471/soci.2019.1584
مهدوی همپا, خدیجه, اسلامی, رضا, داوری, محمد. مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(21): 89-109. doi: 10.30471/soci.2019.1584