سلیمی, علی. (1398). معرفی مسیری در رویکرد اسلامی به مطالعۀ آسیب‌های اجتماعی: تأملی در تجربه‌ها و مشکلات طرح پژوهشی «جامعه‌شناسی کجروی: با نگرش اسلامی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 29-47. doi: 10.30471/soci.2019.1577
علی سلیمی. "معرفی مسیری در رویکرد اسلامی به مطالعۀ آسیب‌های اجتماعی: تأملی در تجربه‌ها و مشکلات طرح پژوهشی «جامعه‌شناسی کجروی: با نگرش اسلامی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1398, 29-47. doi: 10.30471/soci.2019.1577
سلیمی, علی. (1398). 'معرفی مسیری در رویکرد اسلامی به مطالعۀ آسیب‌های اجتماعی: تأملی در تجربه‌ها و مشکلات طرح پژوهشی «جامعه‌شناسی کجروی: با نگرش اسلامی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 29-47. doi: 10.30471/soci.2019.1577
سلیمی, علی. معرفی مسیری در رویکرد اسلامی به مطالعۀ آسیب‌های اجتماعی: تأملی در تجربه‌ها و مشکلات طرح پژوهشی «جامعه‌شناسی کجروی: با نگرش اسلامی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(21): 29-47. doi: 10.30471/soci.2019.1577