باقری فرد, محمد حسین, دهقان, محمد حسن. (1398). ارائه الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر همکاری حوزه و دانشگاه در چارچوب رویکرد تقسیم کار. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), 153-174. doi: 10.30471/im.2021.7130.1223
محمد حسین باقری فرد; محمد حسن دهقان. "ارائه الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر همکاری حوزه و دانشگاه در چارچوب رویکرد تقسیم کار". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15-16, 1398, 153-174. doi: 10.30471/im.2021.7130.1223
باقری فرد, محمد حسین, دهقان, محمد حسن. (1398). 'ارائه الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر همکاری حوزه و دانشگاه در چارچوب رویکرد تقسیم کار', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), pp. 153-174. doi: 10.30471/im.2021.7130.1223
باقری فرد, محمد حسین, دهقان, محمد حسن. ارائه الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر همکاری حوزه و دانشگاه در چارچوب رویکرد تقسیم کار. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 8(15-16): 153-174. doi: 10.30471/im.2021.7130.1223


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب