رحیمی, احسان, حسینی, فردین. (1398). تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های عقلانیت مبتنی بر روایات معصومان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 69-88. doi: 10.30471/soci.2019.1583
احسان رحیمی; فردین حسینی. "تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های عقلانیت مبتنی بر روایات معصومان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1398, 69-88. doi: 10.30471/soci.2019.1583
رحیمی, احسان, حسینی, فردین. (1398). 'تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های عقلانیت مبتنی بر روایات معصومان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 69-88. doi: 10.30471/soci.2019.1583
رحیمی, احسان, حسینی, فردین. تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های عقلانیت مبتنی بر روایات معصومان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(21): 69-88. doi: 10.30471/soci.2019.1583