عابدی جعفری, عابد, امیری, مجتبی. (1398). فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(99), 73-87. doi: 10.30471/mssh.2019.1629
عابد عابدی جعفری; مجتبی امیری. "فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 99, 1398, 73-87. doi: 10.30471/mssh.2019.1629
عابدی جعفری, عابد, امیری, مجتبی. (1398). 'فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(99), pp. 73-87. doi: 10.30471/mssh.2019.1629
عابدی جعفری, عابد, امیری, مجتبی. فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(99): 73-87. doi: 10.30471/mssh.2019.1629