فیاضی, محمدتقی, اژدری, علی اصغر, باقری تودشکی, مجتبی. (1398). پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 35-59. doi: 10.30471/iee.2020.5439.1766
محمدتقی فیاضی; علی اصغر اژدری; مجتبی باقری تودشکی. "پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 35-59. doi: 10.30471/iee.2020.5439.1766
فیاضی, محمدتقی, اژدری, علی اصغر, باقری تودشکی, مجتبی. (1398). 'پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 35-59. doi: 10.30471/iee.2020.5439.1766
فیاضی, محمدتقی, اژدری, علی اصغر, باقری تودشکی, مجتبی. پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 35-59. doi: 10.30471/iee.2020.5439.1766