طاهرپور, محمد شریف, شرفی, محمدرضا. (1398). تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), 39-65. doi: 10.30471/edu.2018.3524.1694
محمد شریف طاهرپور; محمدرضا شرفی. "تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 30, 1398, 39-65. doi: 10.30471/edu.2018.3524.1694
طاهرپور, محمد شریف, شرفی, محمدرضا. (1398). 'تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), pp. 39-65. doi: 10.30471/edu.2018.3524.1694
طاهرپور, محمد شریف, شرفی, محمدرضا. تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(30): 39-65. doi: 10.30471/edu.2018.3524.1694