غلامی, حسین, جوادی حسین آبادی, حسین. (1398). درآمدی بر روش نظریه‌پردازی در جرم‌شناسی تلفیقی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), 1-21. doi: 10.30471/mssh.2019.1637
حسین غلامی; حسین جوادی حسین آبادی. "درآمدی بر روش نظریه‌پردازی در جرم‌شناسی تلفیقی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 100, 1398, 1-21. doi: 10.30471/mssh.2019.1637
غلامی, حسین, جوادی حسین آبادی, حسین. (1398). 'درآمدی بر روش نظریه‌پردازی در جرم‌شناسی تلفیقی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), pp. 1-21. doi: 10.30471/mssh.2019.1637
غلامی, حسین, جوادی حسین آبادی, حسین. درآمدی بر روش نظریه‌پردازی در جرم‌شناسی تلفیقی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(100): 1-21. doi: 10.30471/mssh.2019.1637