شایگان, فریبا. (1398). شیوه‎‎های نهاد‎‎ینه‏ کردن و گسترش مراسم بزرگداشت شهدا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 25-45. doi: 10.30471/soci.2019.3875.1175
فریبا شایگان. "شیوه‎‎های نهاد‎‎ینه‏ کردن و گسترش مراسم بزرگداشت شهدا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1398, 25-45. doi: 10.30471/soci.2019.3875.1175
شایگان, فریبا. (1398). 'شیوه‎‎های نهاد‎‎ینه‏ کردن و گسترش مراسم بزرگداشت شهدا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 25-45. doi: 10.30471/soci.2019.3875.1175
شایگان, فریبا. شیوه‎‎های نهاد‎‎ینه‏ کردن و گسترش مراسم بزرگداشت شهدا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(22): 25-45. doi: 10.30471/soci.2019.3875.1175