کشاورز, محسن, پورفرج, علیرضا. (1398). صورت‏گرایی ریاضی در اقتصاد؛ بررسی تاریخی و ارزیابی دیدگاه موافقان و مخالفان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), 51-78. doi: 10.30471/mssh.2019.1571
محسن کشاورز; علیرضا پورفرج. "صورت‏گرایی ریاضی در اقتصاد؛ بررسی تاریخی و ارزیابی دیدگاه موافقان و مخالفان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 98, 1398, 51-78. doi: 10.30471/mssh.2019.1571
کشاورز, محسن, پورفرج, علیرضا. (1398). 'صورت‏گرایی ریاضی در اقتصاد؛ بررسی تاریخی و ارزیابی دیدگاه موافقان و مخالفان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), pp. 51-78. doi: 10.30471/mssh.2019.1571
کشاورز, محسن, پورفرج, علیرضا. صورت‏گرایی ریاضی در اقتصاد؛ بررسی تاریخی و ارزیابی دیدگاه موافقان و مخالفان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(98): 51-78. doi: 10.30471/mssh.2019.1571