1.

آسیب شناسی فرهنگی حضور مردم در مساجد تهران و ارائه راهکارها

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 101-120

2.

اثر آسیب روحی سازمانی بر سایش اجتماعی با نقش‌های میانجی اندوه مقایسه و حسادت خاموش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

3.

الگوی استراتژیک هرم معکوس در نهادهای خیریه با ابتناء بر مدل دینی بلانچارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

4.

الگوی تربیت دینی در گستره تولد تا 3 سالگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

5.

الگوی نظری جریان‌شناسی نهادهای اجتماعی با تکیه‌بر دستگاه معرفتی علامه مصباح یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

6.

انسان به‌مثابه روش در اندیشه آنتونی گیدنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

7.

بافت نگاری آموزه‌های قرآنی به‌مثابه چارچوبی برای توسعه انسجام سیستم‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

8.

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

9.

بررسی رابطه بین ابعاد عزت نفس و نگرش به حجاب در بین دانشجویان زن متأهل و مجرد دانشگاه پیام نور واحد اهواز

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 81-100

10.

بررسی رابطه‌ی میان دینداری و سرمایه‌ی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه گلستان

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 121-140

11.

بررسی مولفه شهید و شهادت در اشعار سروده شده برای کودکان و نوجوانان بین سال‌های 1357-1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

12.

بررسی میزان توجه به مؤلفه‎های هویت ملی و دینی در کتاب‎های فارسی دورۀ ابتدایی

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 91-117

13.

بررسی و تبیین سبک رهبری‌معنوی در سازمان از منظر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

14.

پیش بینی سلامت روانی بر اساس سبک‌های دلبستگی، تحول روانی معنوی و تصور از خدا در بین دانشجویان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

15.

تاثیر کیفیت نهادی هزینه های سلامت، بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

16.

تبیین سکوت دانش‌آموز از منظر رویکرد اسلامی عمل و دلالت‌های آن در تعامل تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

17.

تبیین ماهیت و ویژگی‎های عناصر برنامه درسی تربیت دینی براساس آموزه‎های سوره یوسف

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 119-142

18.

تبیین مبانی فلسفی شر از دیدگاه علامه طباطبایی و استنتاج دلالت های تربیتی آن در تربیت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

19.

تبیین مبانی نظم اجتماعی در شهر اسلامی بر اساس شریعت اسلامی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 21-40

20.

تحلیلی تاریخی بر نیم‌سده تلاش برای ساماندهی-پژوهش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

21.

تدوین پروتکل درمانی اختلال شخصیت خودشیفته مبتنی بر درمان چندبعدی معنوی و منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

22.

چارچوب مفهومی زیبایی ‌شناسی مبتنی بر قرآن کریم و دلالت‌های مدیریتی آن در حوزۀ ارتباطات سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

23.

چالش‌های نهادهای مبتنی بر ایمان برای رسیدن به یک جامعه ایمانی و تحلیل رابطه این نهادها و جامعه ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

24.

حکیمانه بودن هنجارگذاری و اثر آن بر پیشگیری از کجروی از منظر قرآن کریم

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 41-60

25.

رابطه اخلاق کار اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 139-156

26.

رویکرد پدیدارگرایانه کوانتمی؛ نگاهی نو به مساله نهادها و تغییرات نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

27.

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

28.

شایستگی‌های مورد نیاز مربّی برای گذار از نظریه به عمل تربیتی؛ تبیینی مبتنی بر حکمت اسلامی

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 7-31

29.

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای معنویت در سازمان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

30.

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در تدریس با جهت‎گیری الهی و فرهنگ اسلامی در دانشگاه‎های کشور

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 67-90

31.

طراحی الگوی آموزش هنر مبتنی بر تربیت اسلامی

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 33-65

32.

طراحی مدلی برای به کارگیری رسانه های اجتماعی در برندسازی ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر گردشگری مذهبی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 5-16

33.

طرحی معرفتی برای تربیت اعتقادی با ابتناء بر نگاه قرآن به زندگی تاجرانه انسان در دنیا براساس اندیشه علی صفایی حائری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

34.

عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 5-24

35.

فراروشِ ارزیابی اریب‌های رفتاری در تأمین مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

36.

گونه‌های دینداری زنان دانشجو شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

37.

ماهیت علم در پارادایم اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

38.

مبناگرایی کلاسیک و ساختار توجیه دانش تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

39.

مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده بر اساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

40.

مدیریت مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) در عقود مشارکتی نظام بانکی بر اساس آموزه‌های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

41.

مرور نظامند رهبری معنوی و بهره‌وری سرمایه انسانی؛ کلید موفقیت و رشد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

42.

مرور و نقدی بر کتاب جهل مقدس: زمان دین بدون فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1402

43.

نقد و بررسی مبانی و اصول بوروکراسی با تأکید بر چارچوب عقلانیت اسلامی و دلالت‌های آن در نظام حکمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

44.

نقش انعطاف پذیری روانشناختی، همدلی عاطفی و تجارب معنوی در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

45.

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و مدیریت دانش مشتری(دانشجو)

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 61-80

46.

نماز جمعه و بسط قدرت‌نرم اجتماع سیاسی مسلمانان

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 1-20

47.

هرمنوتیک تجدد و فلسفه علوم انسانی (تحلیلی بر آرای رضا داوری اردکانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1403

48.

واکاوی نقش استعاره‎ در تفهیم مفاهیم غیرعینی (مورد مطالعه: هدیه‎های آسمانی دوم و سوم دبستان)

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 143-161