نامدار جویمی, احسان, سالارزهی, حبیب‌الله, کرد, باقر. (1403). نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و مدیریت دانش مشتری(دانشجو). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(20), 61-80. doi: 10.30471/soci.2019.1509
احسان نامدار جویمی; حبیب‌الله سالارزهی; باقر کرد. "نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و مدیریت دانش مشتری(دانشجو)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 20, 1403, 61-80. doi: 10.30471/soci.2019.1509
نامدار جویمی, احسان, سالارزهی, حبیب‌الله, کرد, باقر. (1403). 'نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و مدیریت دانش مشتری(دانشجو)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(20), pp. 61-80. doi: 10.30471/soci.2019.1509
نامدار جویمی, احسان, سالارزهی, حبیب‌الله, کرد, باقر. نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و مدیریت دانش مشتری(دانشجو). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; 10(20): 61-80. doi: 10.30471/soci.2019.1509