صدیق‌اورعی, غلامرضا, باقری, مهدیه, محمدی, سیده شیوا. (1403). عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 5-24. doi: 10.30471/soci.2018.1476
غلامرضا صدیق‌اورعی; مهدیه باقری; سیده شیوا محمدی. "عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1403, 5-24. doi: 10.30471/soci.2018.1476
صدیق‌اورعی, غلامرضا, باقری, مهدیه, محمدی, سیده شیوا. (1403). 'عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 5-24. doi: 10.30471/soci.2018.1476
صدیق‌اورعی, غلامرضا, باقری, مهدیه, محمدی, سیده شیوا. عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; 10(19): 5-24. doi: 10.30471/soci.2018.1476