1.

آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 31-51

2.

«آگاهیِ تاریخی» به‌مثابه بنیادِ ابژکتیوِ علوم انسانی؛ (ملاحظاتی در نقد گادامر بر موضع دیلتای در باب عینی‎گرایی)

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 65-83

3.

ابتنای «آسیب‌شناسی اجتماعی» دورکیم بر الگوی امر آسیب‌شناختی−بهنجار پزشکی مدرن

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 1-11

4.

اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 103-121

5.

اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 185-201

6.

اثر توسعه بازار صکوک بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (مطالعه موردی کشور ایران)

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 33-48

7.

اجرای برنامه درسی مبتنی بر تفاوت‌های فردی درس «دین و زندگی» در نظام آموزش و پرورش ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 16، شماره 38، دی 1400، صفحه 7-30

8.

ادراک معنوی انسان از ابر رویداد مذهبی اربعین

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 33-53

9.

ارائۀ الگوی تطبیقی مدیریت اسلامی مبتنی بر الگوی جهانی فلسفه مدیریت

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 47-64

10.

ارزیابی فقهی−حقوقی استفاده از وام مبتنی بر ذخایر نفت و گاز (RBL) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 279-310

11.

ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 87-107

12.

ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره‎وری بر مؤلفه‎های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تأکید بر ترجیحات بازگشتی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 249-277

13.

ارزیابی و تحلیل روش‎شناسی مطالعات کارآفرینی در گردشگری: رویکرد فراروش

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 1-17

14.

الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح‎های فنّاورانه مرحله رشد در چارچوب بانکداری بدون ربا

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 207-227

15.

الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 89-113

16.

الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 225-247

17.

امکان اسلامی‌سازی نظام مالی رایج

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 13-29

18.

امکان‎یابی کاربست روش اجتهادی در علوم انسانی (مورد مطالعه: رهبری در مدیریت اسلامی)

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 35-51

19.

اهمیت عنصر «برابری فرصت ها» در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 189-215

20.

اولویت‎بندی و وزن‎دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 113-143

21.

بازشناسی مؤلفه‎های شاگردپروری در عرفان اسلامی با تأکید بر منش معلمی جنید بغدادی، بایزید بسطامی و نجم‎الدین کبری

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 7-33

22.

بازنمایی سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) در کتاب‌های درسی دوره متوسطه

دوره 16، شماره 38، دی 1400، صفحه 31-55

23.

بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب آوری زلزله زدگان: یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 131-154

24.

بازنمایی هویت دینی در انیمیشن‎های ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس)

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 125-145

25.

بایسته‌های تحوّل حوزه‎های علمیه در تبلیغ جهانی آموزه‌های قرآنی؛ از دعوت جهانی تا جنبش جهانی

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 217-246

26.

بحران تکرارپذیری و ضرورت تغییر در سیاست‎گذاری چاپ مقالات علمی

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 33-46

27.

برخی از مبانی معرفت‌شناختی در نظریۀ بازی‎ها براساس خوانش کتاب «نظریۀ بازی‎ها و رفتار اقتصادی» نوشتۀ جان‎فون نویمان و اسکار مورگنشترن

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 15-34

28.

بررسی آثار بالقوه مؤسسه‌های رتبه‎بندی اعتباری بر بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 193-224

29.

بررسی آزادی آکادمیک در غرب معاصر و نقد مبانی آن از دیدگاه متفکران معاصر مسلمان

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 91-111

30.

بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 67-87

31.

بررسی تأثیر داستان‎های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه (س) بر رشد اخلاقی دانش‎آموزان دختر پایۀ ششم دبستان در شهرستان شهربابک

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 137-162

32.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک‎ها بر شاخص قیمت سهام بورس در دوره زمانی (1392−1398)

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 1-15

33.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 169-191

34.

بررسی تجربهزیسته مدیران و معلمان ابتدایی شهرستان مهاباد در مورد طرح کرامت

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 81-100

35.

بررسی تجربی اندیشه‎های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 37-66

36.

بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 353-375

37.

بررسی تطبیقی «برساخت‎گرایی اجتماعی» و «نظریۀ اقتران شدید»: یک مطالعۀ تطبیقی در حوزۀ هستی‎شناسی اجتماعی

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 145-168

38.

بررسی چالش میان اخلاق مراقبت و بی‌طرفی اخلاقی در روابط والدین و فرزندان از منظر اسلامی

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 55-78

39.

بررسی چهار الگوی روش‎شناختی در علوم انسانی میان‎فرهنگی با تأکید بر آرای ویمر، کیمرله، مال و ولش

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 49-62

40.

بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 7-37

41.

بررسی رویکرد یک دولت سکولار به «آموزش‎های دینی»؛ مطالعۀ موردی آموزش‎های اسلامی در کشور غنا

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 61-92

42.

بررسی کارکرد نظریه‎های اقتصاد کلان متعارف در ایران

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 149-169

43.

بسط نظریه توسعه منابع انسانی به زمینه قضایی؛ چارچوب نظری

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 49-67

44.

پیش‎بینی ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مورد تأکید اسلام مبتنی بر رفاه ذهنی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دلالت‌های تربیت اقتصادی آن

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 113-141

45.

تأثیر گروه‌درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 39-60

46.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک‎های ایران

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 109-125

47.

تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 123-143

48.

تأملی در ضرورت استفاده از «خود-ارزیابی» در برنامه درسی تربیت دینی

دوره 16، شماره 38، دی 1400، صفحه 57-84

49.

تبیین الگوی رویکرد معنوی به تربیت دینی در دوره دوم کودکی (مبتنی بر معرفت‎شناسی از منظر علامه طباطبایی)

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 53-80

50.

تبیین تحلیلی تربیت عبادی کودک براساس اندیشه تربیتی ابن سینا

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 93-111

51.

تبیین دلالت‎های تربیتی فرایند نَسخ در قرآن

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 39-59

52.

تبیین روش معناشناسی واژگان تربیتی کلیدی قرآن: معناشناسی موردی مفهوم «تربیت»

دوره 16، شماره 38، دی 1400، صفحه 127-151

53.

تبیین رویکرد چابکی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

54.

تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 79-99

55.

تبیین و نقد روش‎شناختی فرآیند تحلیل مفهومی تربیت در پژوهش «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران»

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 7-37

56.

تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع)

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 155-184

57.

تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر)

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 53-73

58.

تحلیل روان‌شناختی رشد قرآنی و نشانه‎های آن

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 61-83

59.

تحلیل شبکه معنایی عدالت با تأکید بر رویکرد برابری پیچیده مایکل والزر

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 147-166

60.

تحلیل فقهی ماهیت هزینه‏های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 311-334

61.

تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 145-162

62.

تحلیل محتوای کیفی متون کتب فارسی مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 98−99 بر اساس پرداختن به فضایل سه‎گانه اخلاق اسلامی

دوره 16، شماره 38، دی 1400، صفحه 103-126

63.

تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 193-215

64.

تحلیلی بر وضعیت ارزش‌های اخلاقی در کتب درسی دوره ابتدایی: روش آنتروپی شانون

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 143-164

65.

تدوین و بررسی تأثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تأکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 121-139

66.

تربیت رسانه‌ای؛ کارکرد ویژه رسانه‌های جمعی اسلامی

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 101-123

67.

تلفیق دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت در نظام بانکی و ارائه الگوی مطلوب از منظر بانکداری اسلامی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 171-189

68.

جایگاه عقل عملی در علوم انسانی

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 91-111

69.

جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا)

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 17-31

70.

جدال سوژه و اقتدار کاربرد روانکاوی در علوم سیاسی با نظر به آرای ژاک لاکان

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 53-70

71.

جستاری بر مبانی، اصول و روش‎های پرورش حبّ ذات متعالی از دیدگاه اسلام

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 27-51

72.

چرخش روش‌شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 59-90

73.

خوشه‎بندی میانگین فازی به مثابۀ روش تحلیل گفتمان (مطالعۀ موردی: تعاملات نهادی سیاست‎گذاری علم و فنّاوری در ایران)

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 15-33

74.

درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال 1392

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 35-48

75.

دینداری و بی‎نظمی: تحلیل جامعه‎شناختی نقش بازدارنده دینداری در بی‎نظمی اجتماعی (مطالعه موردی: سربازان یک واحد نظامی)

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 289-315

76.

رابطه مؤلفه‌های هوش معنوی با وحدت اسلامی ‌دانشجویان

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 37-54

77.

رهیافتی اجتماعی به پدیده قمه زنی (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر)

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 79-112

78.

روابط و نحوه اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 49-68

79.

روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 19-32

80.

روش‎شناسی حداقلی بسکار: استدلالی علیه نسبی‎گرایی

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 1-14

81.

ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 75-105

82.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 7-29

83.

سرمایه اجتماعی کلان برحسب نوع مذهب در پیمایش‎های ملی سرمایه اجتماعی

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 169-192

84.

سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 85-101

85.

سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 69-86

86.

سنجش رویکرد فیزیکالیستی جان سرل به حیث التفاتی

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 85-102

87.

شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 227-253

88.

شناسایی راهبردهای گسترش پوشش اسلامی در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)

دوره 16، شماره 38، دی 1400، صفحه 85-101

89.

شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 69-89

90.

شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تأمین مالی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 9-35

91.

ضرورت تربیت اجتماعی از دیدگاه آیت‎الله جوادی آملی

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 101-120

92.

عارضه‎یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 5-36

93.

علت گرایی ودلیل گرایی درعلوم اجتماعی

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 93-108

94.

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پایبندی به سبک زندگی اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه کاشان

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 257-287

95.

عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق‎های‎ سرمایه‎گذاری مشترک در اقتصاد ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 145-168

96.

غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 83-94

97.

فراتحلیل مطالعات دینداری و مشارکت سیاسی

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 247-274

98.

فرایند ساخت معنا در تحلیل گفتمان با روش «پدام» با مطالعه موردی بیداری اسلامی

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 31-48

99.

فرایندشناسی آرامش و امنیت در منظومۀ فکری رهبر انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 277-301

100.

فرزندآوری از دیدگاه زنان متأهل با تأکید بر نگرش دینی

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 107-130

101.

فقه و شکل‎گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 317-351

102.

کاربرد روش‎شناسی تفکر طراحی در مطالعات سازمان و مدیریت

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 71-91

103.

کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 191-206

104.

کارکرد‌های تربیتی آیات معترضه قرآن کریم و استخراج روش عام تربیتی سبک اعتراض

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 35-57

105.

کارکرد های تربیتی مودت اهل بیت علیهم السلام

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 7-26

106.

گونه‎شناسی پارادایمیک مکاتب اقتصادی و جایگاه هزینه مبادله در شیفت پارادایمی

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 63-82

107.

مؤلفه‎های شناختی و فراشناختی سبک زندگی عفیفانه

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 113-135

108.

مدل خودآگاهی هیجانی-معنوی براساس منابع اسلامی

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 203-225

109.

مدل و ساختار نخبگی در قرآن کریم

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 5-31

110.

مطالعه تبیینی تئوری انقلاب هانتینگتون در انقلاب تونس (تحلیلی نو بر ریشه تاریخی تحولات 2011)

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 217-242

111.

مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 243-255

112.

مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 255-272

113.

نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 115-143

114.

نقد و بررسی روش تطبیقی ماسون-اورسل

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 1-13

115.

نقش دین و معنویت طی پاندمی کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در زندگی سالمندان: یک مرور سیستماتیک

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 273-292

116.

نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه‌ای

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 127-147

117.

نگرش به مرگ در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی−فرهنگی مؤثر بر آن

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 167-188

118.

نهاد سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره)

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 55-77