حسین محمدی, فریبا, ستاری, علی, محسنی, هدی السادات. (1400). بررسی تأثیر داستان‎های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه (س) بر رشد اخلاقی دانش‎آموزان دختر پایۀ ششم دبستان در شهرستان شهربابک. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(36), 137-162. doi: 10.30471/edu.2021.6897.2332
فریبا حسین محمدی; علی ستاری; هدی السادات محسنی. "بررسی تأثیر داستان‎های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه (س) بر رشد اخلاقی دانش‎آموزان دختر پایۀ ششم دبستان در شهرستان شهربابک". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 36, 1400, 137-162. doi: 10.30471/edu.2021.6897.2332
حسین محمدی, فریبا, ستاری, علی, محسنی, هدی السادات. (1400). 'بررسی تأثیر داستان‎های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه (س) بر رشد اخلاقی دانش‎آموزان دختر پایۀ ششم دبستان در شهرستان شهربابک', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(36), pp. 137-162. doi: 10.30471/edu.2021.6897.2332
حسین محمدی, فریبا, ستاری, علی, محسنی, هدی السادات. بررسی تأثیر داستان‎های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه (س) بر رشد اخلاقی دانش‎آموزان دختر پایۀ ششم دبستان در شهرستان شهربابک. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 16(36): 137-162. doi: 10.30471/edu.2021.6897.2332