عربی, سید هادی, گودرزی فراهانی, یزدان, ابراهیمی نژاد, علی اکبر. (1400). سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(36), 69-86. doi: 10.30471/iee.2022.7740.2101
سید هادی عربی; یزدان گودرزی فراهانی; علی اکبر ابراهیمی نژاد. "سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 36, 1400, 69-86. doi: 10.30471/iee.2022.7740.2101
عربی, سید هادی, گودرزی فراهانی, یزدان, ابراهیمی نژاد, علی اکبر. (1400). 'سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(36), pp. 69-86. doi: 10.30471/iee.2022.7740.2101
عربی, سید هادی, گودرزی فراهانی, یزدان, ابراهیمی نژاد, علی اکبر. سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(36): 69-86. doi: 10.30471/iee.2022.7740.2101


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب