کاظمی نجف آبادی, مصطفی. (1400). عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق‎های‎ سرمایه‎گذاری مشترک در اقتصاد ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), 145-168. doi: 10.30471/iee.2020.5798.1818
مصطفی کاظمی نجف آبادی. "عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق‎های‎ سرمایه‎گذاری مشترک در اقتصاد ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 35, 1400, 145-168. doi: 10.30471/iee.2020.5798.1818
کاظمی نجف آبادی, مصطفی. (1400). 'عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق‎های‎ سرمایه‎گذاری مشترک در اقتصاد ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), pp. 145-168. doi: 10.30471/iee.2020.5798.1818
کاظمی نجف آبادی, مصطفی. عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق‎های‎ سرمایه‎گذاری مشترک در اقتصاد ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(35): 145-168. doi: 10.30471/iee.2020.5798.1818