قرآنی سیرجانی, سیما, آیتی, محسن, قدسی پور, سید حسن, رستمی نژاد, محمد علی. (1400). شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27(106), 69-89. doi: 10.30471/mssh.2020.4828.1798
سیما قرآنی سیرجانی; محسن آیتی; سید حسن قدسی پور; محمد علی رستمی نژاد. "شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27, 106, 1400, 69-89. doi: 10.30471/mssh.2020.4828.1798
قرآنی سیرجانی, سیما, آیتی, محسن, قدسی پور, سید حسن, رستمی نژاد, محمد علی. (1400). 'شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27(106), pp. 69-89. doi: 10.30471/mssh.2020.4828.1798
قرآنی سیرجانی, سیما, آیتی, محسن, قدسی پور, سید حسن, رستمی نژاد, محمد علی. شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 27(106): 69-89. doi: 10.30471/mssh.2020.4828.1798