خدمتی, ابوطالب, شفیعی, عباس. (1400). تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), 123-143. doi: 10.30471/psy.2021.7968.1894
ابوطالب خدمتی; عباس شفیعی. "تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 29, 1400, 123-143. doi: 10.30471/psy.2021.7968.1894
خدمتی, ابوطالب, شفیعی, عباس. (1400). 'تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), pp. 123-143. doi: 10.30471/psy.2021.7968.1894
خدمتی, ابوطالب, شفیعی, عباس. تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 15(29): 123-143. doi: 10.30471/psy.2021.7968.1894