1.

بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

صفحه 7-37
حسن زرگری؛ مسعود باقری؛ قاسم عسکری زاده

2.

تأثیر گروه‌درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل

صفحه 39-60
محمدحسین شریفی‌نیا؛ مراد چوپانی صوری

3.

تحلیل روان‌شناختی رشد قرآنی و نشانه‎های آن

صفحه 61-83
سیدعلی اکبر حسینی رامندی

4.

سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا

صفحه 85-101
سید علی صدرالحفاظی؛ مسعود آذربایجانی

5.

اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو

صفحه 103-121
فیروزه زنگنه؛ فاطمه السادات خاتمی

6.

تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی

صفحه 123-143
ابوطالب خدمتی؛ عباس شفیعی

7.

تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی

صفحه 145-162
جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ ثریا رنجبری