زنگنه, فیروزه, خاتمی, فاطمه السادات. (1400). اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), 103-121. doi: 10.30471/psy.2021.7539.1839
فیروزه زنگنه; فاطمه السادات خاتمی. "اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 29, 1400, 103-121. doi: 10.30471/psy.2021.7539.1839
زنگنه, فیروزه, خاتمی, فاطمه السادات. (1400). 'اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), pp. 103-121. doi: 10.30471/psy.2021.7539.1839
زنگنه, فیروزه, خاتمی, فاطمه السادات. اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 15(29): 103-121. doi: 10.30471/psy.2021.7539.1839