صدرالحفاظی, سید علی, آذربایجانی, مسعود. (1400). سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), 85-101. doi: 10.30471/psy.2021.7125.1773
سید علی صدرالحفاظی; مسعود آذربایجانی. "سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 29, 1400, 85-101. doi: 10.30471/psy.2021.7125.1773
صدرالحفاظی, سید علی, آذربایجانی, مسعود. (1400). 'سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), pp. 85-101. doi: 10.30471/psy.2021.7125.1773
صدرالحفاظی, سید علی, آذربایجانی, مسعود. سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 15(29): 85-101. doi: 10.30471/psy.2021.7125.1773