کلاهدوزان, سید علی, کجباف, محمدباقر, عریضی, حمید رضا, عابدی, محمد رضا, مکاریان, فریبرز. (1400). تدوین و بررسی تأثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تأکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(37), 121-139. doi: 10.30471/edu.2020.6687.2284
سید علی کلاهدوزان; محمدباقر کجباف; حمید رضا عریضی; محمد رضا عابدی; فریبرز مکاریان. "تدوین و بررسی تأثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تأکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 37, 1400, 121-139. doi: 10.30471/edu.2020.6687.2284
کلاهدوزان, سید علی, کجباف, محمدباقر, عریضی, حمید رضا, عابدی, محمد رضا, مکاریان, فریبرز. (1400). 'تدوین و بررسی تأثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تأکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(37), pp. 121-139. doi: 10.30471/edu.2020.6687.2284
کلاهدوزان, سید علی, کجباف, محمدباقر, عریضی, حمید رضا, عابدی, محمد رضا, مکاریان, فریبرز. تدوین و بررسی تأثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تأکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 16(37): 121-139. doi: 10.30471/edu.2020.6687.2284


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب