1.

کارکرد های تربیتی مودت اهل بیت علیهم السلام

صفحه 7-26
فاطمه هاشمی؛ محمد نجفی؛ حسنعلی بختیارنصرآبادی

2.

جستاری بر مبانی، اصول و روش‎های پرورش حبّ ذات متعالی از دیدگاه اسلام

صفحه 27-51
محمد شریف طاهرپور؛ فاطمه آزادمظلوم؛ علی ایمانزاده

3.

تبیین الگوی رویکرد معنوی به تربیت دینی در دوره دوم کودکی (مبتنی بر معرفت‎شناسی از منظر علامه طباطبایی)

صفحه 53-80
یداله اقدامی؛ محمدرضا شرفی؛ افضل السادات حسینی؛ نرگس سجادیه

4.

بررسی تجربهزیسته مدیران و معلمان ابتدایی شهرستان مهاباد در مورد طرح کرامت

صفحه 81-100
سلیمان حسین خواه؛ ادریس اسلامی

5.

ضرورت تربیت اجتماعی از دیدگاه آیت‎الله جوادی آملی

صفحه 101-120
محمد نجفی؛ اعظم شاه رجبیان

6.

تدوین و بررسی تأثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تأکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان

صفحه 121-139
سید علی کلاهدوزان؛ محمدباقر کجباف؛ حمید رضا عریضی؛ محمد رضا عابدی؛ فریبرز مکاریان