لشکری, علیرضا. (1400). کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(36), 191-206. doi: 10.30471/iee.2022.7903.2128
علیرضا لشکری. "کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 36, 1400, 191-206. doi: 10.30471/iee.2022.7903.2128
لشکری, علیرضا. (1400). 'کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(36), pp. 191-206. doi: 10.30471/iee.2022.7903.2128
لشکری, علیرضا. کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(36): 191-206. doi: 10.30471/iee.2022.7903.2128