میری, ُسید محمد حسین, فروزانی, معصومه. (1400). شناسایی راهبردهای گسترش پوشش اسلامی در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(38), 85-101. doi: 10.30471/edu.2021.6896.2317
ُسید محمد حسین میری; معصومه فروزانی. "شناسایی راهبردهای گسترش پوشش اسلامی در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 38, 1400, 85-101. doi: 10.30471/edu.2021.6896.2317
میری, ُسید محمد حسین, فروزانی, معصومه. (1400). 'شناسایی راهبردهای گسترش پوشش اسلامی در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(38), pp. 85-101. doi: 10.30471/edu.2021.6896.2317
میری, ُسید محمد حسین, فروزانی, معصومه. شناسایی راهبردهای گسترش پوشش اسلامی در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 16(38): 85-101. doi: 10.30471/edu.2021.6896.2317


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب