کرمی اسفه, محمدحسین, بحرینی یزدی, حسین. (1400). جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(36), 17-31. doi: 10.30471/iee.2021.7200.2023
محمدحسین کرمی اسفه; حسین بحرینی یزدی. "جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 36, 1400, 17-31. doi: 10.30471/iee.2021.7200.2023
کرمی اسفه, محمدحسین, بحرینی یزدی, حسین. (1400). 'جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(36), pp. 17-31. doi: 10.30471/iee.2021.7200.2023
کرمی اسفه, محمدحسین, بحرینی یزدی, حسین. جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(36): 17-31. doi: 10.30471/iee.2021.7200.2023


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب