شفیعی نژاد, عباس. (1400). بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), 67-87. doi: 10.30471/iee.2021.7030.1994
عباس شفیعی نژاد. "بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 35, 1400, 67-87. doi: 10.30471/iee.2021.7030.1994
شفیعی نژاد, عباس. (1400). 'بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), pp. 67-87. doi: 10.30471/iee.2021.7030.1994
شفیعی نژاد, عباس. بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(35): 67-87. doi: 10.30471/iee.2021.7030.1994