خزائى, امیرحسین, فراهانی فرد, سعید. (1400). بررسی آثار بالقوه مؤسسه‌های رتبه‎بندی اعتباری بر بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), 193-224. doi: 10.30471/iee.2021.6909.1969
امیرحسین خزائى; سعید فراهانی فرد. "بررسی آثار بالقوه مؤسسه‌های رتبه‎بندی اعتباری بر بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 35, 1400, 193-224. doi: 10.30471/iee.2021.6909.1969
خزائى, امیرحسین, فراهانی فرد, سعید. (1400). 'بررسی آثار بالقوه مؤسسه‌های رتبه‎بندی اعتباری بر بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), pp. 193-224. doi: 10.30471/iee.2021.6909.1969
خزائى, امیرحسین, فراهانی فرد, سعید. بررسی آثار بالقوه مؤسسه‌های رتبه‎بندی اعتباری بر بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(35): 193-224. doi: 10.30471/iee.2021.6909.1969