کدخدایی, محمد رضا, بستان, حسین, احمدی, محمدرضا, زارعان, منصوره. (1400). تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), 79-99. doi: 10.30471/soci.2020.5532.1375
محمد رضا کدخدایی; حسین بستان; محمدرضا احمدی; منصوره زارعان. "تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 25, 1400, 79-99. doi: 10.30471/soci.2020.5532.1375
کدخدایی, محمد رضا, بستان, حسین, احمدی, محمدرضا, زارعان, منصوره. (1400). 'تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), pp. 79-99. doi: 10.30471/soci.2020.5532.1375
کدخدایی, محمد رضا, بستان, حسین, احمدی, محمدرضا, زارعان, منصوره. تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 13(25): 79-99. doi: 10.30471/soci.2020.5532.1375