1.

احصاء رنج و نیازسنجی معنوی زنان سرپرست خانوار بندر انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

2.

اخذ نظریه از جامعه‎شناسی و تطبیق نابجای آن با متون دینی؛ نقدی بر کتاب «نظریه عرفی‎شدن با رویکرد اجتهادی تجربی»

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 5-25

3.

ارائه مدل مفهومی فرهنگ مراقبت مهدکودک: موردمطالعه مهد مادر-کودک حسنات

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 105-131

4.

ارائه مدل نگرش مذهبی و عمل به باورهای دینی با تقلّب تحصیلی: نقش میانجی‎گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 147-173

5.

ارزیابی انتقادی مبنای تساوی در تربیت دوجنسیتی بر اساس آموزه‎های اخلاقی اسلام

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 27-46

6.

از اخلاق اجتماعی عرفی تا اخلاق اجتماعی الهی: مقایمقایسه‌ی نظریه‌ی اخلاقی دورکیم با نظام اخلاقی در سوره نساء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

7.

افزایش رضایت و تعهد زناشویی همسران با مداخلۀ وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 151-193

8.

الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ پاسداری در اعضای سپاه با ابتنای بر تحلیل مضمون

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 5-23

9.

الگوی اعتماد سیاسی در نهج‌البلاغه با استفاده از راهبرد داده بنیاد

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 201-223

10.

الگوی سیستمی ساختار اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع)

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 211-232

11.

الگوی مشاوره ای عاملیت «من» مبتنی بر دیدگاه علامه محمدتقی جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

12.

الگوی نظری «تربیت معنوی» با رویکرد اسلامی؛ یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 71-97

13.

انسان‎شناسی دینی و جایگاه آن در دانش انسان‎شناسی

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 261-282

14.

بازخوانی مبانی و پیامدهای «عرفان اجتماعی» براساس منطق اسفار اربعه عرفانی

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 171-193

15.

برآورد نرخ ترجیح زمانی در مدل SDF رفتاری و سنتی و سنجش آن با عدالت بین‌نسلی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 95-123

16.

بررسی استعاره‌های سازمانی با تأکید بر پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 107-123

17.

بررسی انتقادی خط‎مشی‎ نظام آموزش و پرورش ایران در تربیت جنسی نوجوانان

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 25-47

18.

بررسی تأثیر باورهای دینی بر عملکرد پایدار کسب‌وکار با نقش واسطه‎ای نظام آراستگی (مورد مطالعه: شرکت‎های شهرک‎های صنعتی استان فارس)

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 25-56

19.

بررسی تأثیر دین‌داری بر اخلاق کسب‌وکار با نقش میانجی مقیاس نگرش پولی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 125-150

20.

بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر خودکارآمدی تحصیلی با نقش میانجی شادکامی در بین دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

21.

بررسی تجارب معلمان دوره ابتدایی شهرستان مهاباد در باب تربیت دینی و عناصر آن

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 57-79

22.

بررسی چالش‎های تبلیغ دین مبتنی بر چیستی بازاریابی دین

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 195-221

23.

بررسی خشونت خانگی علیه زنان در کشور پاکستان : مرور سیستماتیک

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 71-97

24.

بررسی رابطه هوش معنوی و نوع دین‌داری (مطالعه موردی: جوانان شهر یزد)

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 79-104

25.

بررسی روابط ساختاری ویژگی‎های شخصیتی و مشارکت سیاسی دانشجویان با نقش واسطه‎ای باورهای مذهبی

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 25-53

26.

بررسی رویکردها در کارکرد اقتصاد کلان اسلامی؛ ابهام در ماهیت و روش

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 59-73

27.

بررسی ساختار دولت در مدیریت علوی " تحلیل جامعه شناختی بر منشور مدیریت امام علی(ع) در فرمان معروف مالک اشتر"

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 249-267

28.

بررسی ماهیت سپرده‎های جاری از منظر رابطه مشتری با بانک و دلالت‎های فقهی آن

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 287-307

29.

بررسی مقایسه‎ای−انتقادی بنیان‎های اخلاق اقتصادی اسلام از دیدگاه ماکس وبر و شهید مطهری

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 223-247

30.

پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 7-35

31.

پیامدهای خصیصه گفتگومداری پیامبر اکرم (ص) براساس زنجیره رفتاری غالب ایشان در قرآن

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 195-215

32.

پیش‎بینی بهزیستی روان‎شناختی سالمندان براساس راهبردهای تنظیم هیجان، کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 91-118

33.

پیش‎بینی نگرش به مد براساس عمل به باور‎‎های دینی، ویژگی‎‎‎های پنج‎گانه شخصیت و سبک‎‎‎های دلبستگی

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 105-127

34.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی با تأکید بر مورد ایران

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 69-93

35.

تأثیر پایگاه اقتصادی−اجتماعی بر دینداری فرا‎تحلیل پژوهش‎های دینداری دو دهه اخیر در ایران

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 127-155

36.

تأملی بر جایگاه عدالت در پیوند حقوق و اقتصاد

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 309-329

37.

تبیین اصول تربیت فلسفی براساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 7-30

38.

تبیین بنیان دوگانه «جنس/جنسیت» در سامانۀ حکمت عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

39.

تبیین چارچوب نظری تربیت اعتقادی از رهیافت انسان‎شناسی فلسفه اسلامی

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 107-129

40.

تبیین چرخه ظاهر و باطن در تربیت براساس اندیشه شهیدمطهری

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 89-104

41.

تبیین سبک زندگی شهید ابراهیم هادی در ساحت های شش گانه به عنوان الگوی تربیت

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 7-25

42.

تبیین فلسفی اخلاق معلمی از دیدگاه فیلسوفان تربیتی غرب و مربیان و اندیشمندان مسلمان به‌منظور ارائه منشور و اعتباریابی آن

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 81-105

43.

تبیین فلسفی نسبت میان حیا و حجاب و دلالت‎های تربیتی آن در تربیت اسلامی

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 29-55

44.

تبیین نقش تنظیم‌گرایانۀ علوم‌انسانی در مقابل توسعه‌گراییِ علوم‌طبیعی (با بازنگری آراء هاینریش ریکرت)

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 1-16

45.

تبیین و مقایسه پیش‎فرض‎های جهان‎بینی در رویکرد‎های اسلا‎می و غربی: کاربرد در سازمان و مدیریت

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 225-255

46.

تحلیل اهمیت عملکرد تخصیص اعتبارات خرد روستایی در کشور در گام اول انقلاب اسلامی مبتنی بر ایجاد اشتغال پایدار

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 251-285

47.

تحلیل تأثیر تحول فناورانه بر اثربخشی تحریم‌‎های اقتصادی علیه ایران؛ مطالعه موردی صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 227-250

48.

تحلیل جامعه‎شناختی عدالت فضایی کاربری‎های مذهبی در شهر اراک (از طریق بررسی برهم‎کنش سطح منفعت‎عمومی با نیازها و استحقاق شهروندان)

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 157-186

49.

تحلیلِ علل مانایی انقلاب اسلامی و استحکام نظریه نظام انقلابی در عرصه بین‏الملل

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 233-259

50.

تحلیل محتوای کتاب مطالعات‎اجتماعی پایه ششم ابتدایی براساس اصول تربیت اجتماعی از منظر نهج‎البلاغه

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 269-292

51.

تحلیل مدل «پذیرش مسئولیت» با محوریت آیه امانت و جنبه‌های علمی و کاربردی آن

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 55-77

52.

تحلیلی قرآنی از تأثیر شواهد عینی بر رفتار؛ معرفی یک مدل توصیفی رفتاری

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 143-169

53.

تحول معنای علم از فائز به غالب و شکل‎گیری نظام آموزش عمومی جدید

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 127-148

54.

تحول معنای علم و تأثیر آن بر حذف تربیت دینی از نظام آموزش عمومی کشور

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 49-69

55.

تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق عاطفی زوجین مبتنی بر آموزه‎های اسلامی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 119-149

56.

تدوین مدل نظم‎جویی شناختی هیجان براساس مؤلفه‎های خداپنداره، خودپنداره و سبک‎های دلبستگی با میانجی‎گری نیرومندی من

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 79-103

57.

تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 105-127

58.

تدوین و رواسازی پرسشنامه حیا و بررسی ویژگی‎های روان‎سنجی آن

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 61-90

59.

تربیت اسلامی؛ فرایند پژوهش و پیش فرض های آن

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 83-102

60.

ترسیم مدل‌های ذهنی خط مشی گذاران عمومی: واکاوی چیستی، کاربست، سیاق اجرا و نقدهای وارده بر روش نقشه‌شناختی

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 1-19

61.

توصیف ژرف سه‎بعدی؛ واکاوی عناصر بنیادین پژوهش در آثار مرتضی فرهادی

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 1-17

62.

جایگاه اشراقی معنا در صورت‌بندی نسل سوم مکاتب ارتباطی

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 149-169

63.

چالش مردانگی فرهنگی و خانواده اسلامی

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 105-126

64.

چگونگی پیوند معارف وحیانی، عقلانی و تجربی در نظریه‎پردازی بر اساس روش تحقیق تکاملی

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 5-28

65.

چیستی، چرایی و چگونگی «هندسه معرفتی اسلام» و جایگاه «روان‌شناسی اسلامی»

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 7-24

66.

حجاب اسلامی در روابط بین‎الملل و نقش آن در تقویت قدرت نرم گفتمان اسلامی

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 187-209

67.

خط‎مشی‎گذاری فرهنگی برخورد نظام با سکولاریسم نقاب‎دار

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 27-51

68.

درآمدی روش‌شناختی بر کنش اقتصادی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 203-225

69.

دشمن‎شناسی در تربیت سیاسی از منظر فقه تربیتی

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 7-26

70.

دفاع از نظریۀ اجتهادی-تجربی عرفی‎شدن: پاسخ به نقد دکتر طالبان

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 29-48

71.

رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی و گونه‎های دینداری در بین جوانان شهر یزد

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 99-125

72.

راهبرد‌های رهبری آموزشی در سیره امام محمدباقر(ع)

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 83-106

73.

رشدیافتگی با فضائل اخلاقی مطالعه‎ای پدیدارشناسانه از خطبه شریف متقین

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 281-304

74.

روایی روش «تحلیل محتوای کیفی» در روان‎شناسی قرآن‏ بنیان (مورد مطالعه: مدل انگیزش قرآن‏ بنیان)

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 75-88

75.

روش فهم مسئله‎مندی در مطالعه خط‎مشی عمومی: مفاهیم و کاربست

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 35-51

76.

رویکرد تربیت دینی برپایۀ مدیریت تمایلات؛ تربیت دینی در اندیشۀ حجت الإسلام والمسلمین پناهیان

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 59-82

77.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سازه‌های آسیب معنوی و روحی از منظر تفکر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

78.

سنجش انتقادی فهم جان سرل از طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی براساس حیث التفاتی

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 43-57

79.

سنخ‌شناسی امکان‌ها و ناممکن‌های تحقق جامعه‌شناسی اسلامی در فضای دانشگاهی دهه اخیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

80.

شناسایی ابعاد و مؤلفه‎های شایستگی‎ حرفه‎ای معلمان و ارائه مدل مفهومی در تراز جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 125-146

81.

شناسایی اصول مدیریت در نهادهای دینی: مطالعه موردی مسجد

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 57-82

82.

شناسایی چهارچوب تصمیم گیری در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1402

83.

شناسایی و تدوین شاخص‎های ارزیابی عملکرد اخلاق‎مدار کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) در پرتو سیره امام علی(ع) با تمرکز بر رعایت عدالت در مواجهه با جامعه هدف

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 125-142

84.

طبی‌سازی آسیب‏های اجتماعی: مطالعه موردیِ نظریه جُرم سزار لومبروزو

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 21-37

85.

طراحی الگوی توصیفی تصمیم گیری در چالش‌های اخلاقی در مدیریت با تاکید بر اخلاق کاربردی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 257-279

86.

عوامل و مداخلات معنوی پیش‌گیرنده از پیشرفت زوجین در مراحل تحول طلاق بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

87.

فرهنگ علمی در اندیشه ابن جماعه با تکیه بر کتاب تذکره السامع و المتکلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

88.

فضای مجازی؛اختلال کارکرد جنسی نهاد خانواده با نا امن سازی تامین نیازهای عاطفی-جنسی همسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

89.

قواعد هشت‌گانه روش ساخت تیپ‎های آرمانی؛ بازسازی نظریه مفهوم‎سازی ماکس وبر

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 73-89

90.

کاربستِ استعارۀ مفهومی در علومِ شناختیِ معاصر به‎مثابۀ چارچوبی نظری در فهمِ متون اندیشۀ سیاسی

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 91-105

91.

کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 31-41

92.

کارکردهای تربیتی پرسشگری در مثنوی معنوی با تأکید بر دفتر اول

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 119-143

93.

کاوش الگوی تربیت مدنی از دیدگاه ابونصرفارابی: یک مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 71-88

94.

کاوشی در چالش‎های پارادایم «عقلانیت ابزاری» در اقتصاد متعارف (با ارائه دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید»)

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 151-173

95.

کنترل بی‎تابی در شرایط بحرانی: روشی برای رشد صبر

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 47-69

96.

کنش اختیاری و مبادی صدور آن در نظریه عمل علامه طباطبایی

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 17-29

97.

مأموریت‌گرایی و مسأله‌ی تعریف مأموریت‌های پژوهشی: پایین_به‌بالا و بالا_به‌پایین

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 39-57

98.

مؤلفه‎های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 131-154

99.

مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 175-201

100.

مدل رضایت زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی مرزهای خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

101.

مرور نظام‎مند و فراتحلیل مطالعات دربارۀ اعتیاد به اینترنت با رویکرد شناسایی پیشایندها و پیامدهای اعتقادی آن

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 53-77

102.

معرفت‌شناسی و روش‌شناسی دانش عامّه

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 59-79

103.

معرفی روش متن‌پژوهی اکتشافی: نقدی بر روش‎های تحقیق مدیریت اسلامی

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 53-71

104.

معرفی و کاربست روش پژوهش کیفی «استنطاق» در روانشناسی قرآن بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

105.

مفهوم رشد متعالی و نسبت آن با سایر جنبه های تحولی انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

106.

مقیاس سلامت معنوی براساس منابع اسلامی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 217-239

107.

ملاحظات تربیتی ناظر بر فیلم و انیمیشن کودک از دیدگاه رویکرد اسلامی عمل

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 31-57

108.

منطق درونی نظریه امام خمینی(ره) درخصوص رابطه اخلاق و سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

109.

نظریه‌پردازی چندسطحی در پژوهش‌های کارآفرینی: ارائۀ رویکردی بهبودیافته

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 81-102

110.

نقد فردگرایی روش‌شناختی در اقتصاد نئوکلاسیک از دیدگاه رئالیسم انتقادی

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 103-119

111.

نقش‎‎‎ اندازه نمونه در تفسیر نتیجه پژوهش‎های کاربردی: مطالعه‌ای بر مدل‎های رگرسیونی

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 19-34

112.

نقش انعطاف و انسجام خانواده در پیش‌بینی سلامت معنوی با میانجی‎گری هسته‌های ارزشیابی خود

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 35-60

113.

نقش دینداری و کشمکش‌های مذهبی- معنوی در پیش‌بینی اضطراب‌مرگ با میانجی‌گری سازمان‌شخصیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

114.

نقش میانجی‎گری استرس ادراک شده و عاطفه مثبت در ارتباط بین جهت‎گیری مذهبی و سلامت روان

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 129-146

115.

نقش میانجی گری راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در ارتباط بین بهزیستی معنوی و تاب آوری در جانبازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

116.

نقش واسطه‎ای تفکر انتقادی در رابطه بین معنویت و سلامت روانی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 7-33

117.

نگاشت نهادی مطلوب در حوزۀ تکافل اجتماعی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 37-68

118.

هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‎های آن بر مدیریت فرایندهای سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد انتقادی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 171-199

119.

واکاوی ابعاد تربیت‎یافتگی شخصیت مالک اشتر در نهج‎البلاغه به مثابه یک حاکم و زمامدار الگو

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 7-28

120.

واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 99-117

121.

واکاوی الگوی تعامل سردار شهید قاسم سلیمانی با اهل‎سنت و بررسی نقش راهبردی وی در ایجاد وحدت و امنیت جهان اسلام

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 49-69

122.

واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 103-124