افشار, زین العابدین, میر محمد تبار, احمد. (1402). کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(115), 31-41. doi: 10.30471/mssh.2023.8734.2348
زین العابدین افشار; احمد میر محمد تبار. "کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29, 115, 1402, 31-41. doi: 10.30471/mssh.2023.8734.2348
افشار, زین العابدین, میر محمد تبار, احمد. (1402). 'کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(115), pp. 31-41. doi: 10.30471/mssh.2023.8734.2348
افشار, زین العابدین, میر محمد تبار, احمد. کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 29(115): 31-41. doi: 10.30471/mssh.2023.8734.2348