امیدوار, محسن, لشکری, علیرضا. (1402). بررسی رویکردها در کارکرد اقتصاد کلان اسلامی؛ ابهام در ماهیت و روش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(115), 59-73. doi: 10.30471/mssh.2023.9023.2390
محسن امیدوار; علیرضا لشکری. "بررسی رویکردها در کارکرد اقتصاد کلان اسلامی؛ ابهام در ماهیت و روش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29, 115, 1402, 59-73. doi: 10.30471/mssh.2023.9023.2390
امیدوار, محسن, لشکری, علیرضا. (1402). 'بررسی رویکردها در کارکرد اقتصاد کلان اسلامی؛ ابهام در ماهیت و روش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(115), pp. 59-73. doi: 10.30471/mssh.2023.9023.2390
امیدوار, محسن, لشکری, علیرضا. بررسی رویکردها در کارکرد اقتصاد کلان اسلامی؛ ابهام در ماهیت و روش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 29(115): 59-73. doi: 10.30471/mssh.2023.9023.2390