نظری بوژانی, بهروز, اسدزاده, حسن, ابراهیمی قوام, صغری, شریفی‌نیا, محمدحسین, سعدی پور, اسماعیل. (1401). تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), 105-127. doi: 10.30471/psy.2022.8358.1957
بهروز نظری بوژانی; حسن اسدزاده; صغری ابراهیمی قوام; محمدحسین شریفی‌نیا; اسماعیل سعدی پور. "تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 31, 1401, 105-127. doi: 10.30471/psy.2022.8358.1957
نظری بوژانی, بهروز, اسدزاده, حسن, ابراهیمی قوام, صغری, شریفی‌نیا, محمدحسین, سعدی پور, اسماعیل. (1401). 'تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), pp. 105-127. doi: 10.30471/psy.2022.8358.1957
نظری بوژانی, بهروز, اسدزاده, حسن, ابراهیمی قوام, صغری, شریفی‌نیا, محمدحسین, سعدی پور, اسماعیل. تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 16(31): 105-127. doi: 10.30471/psy.2022.8358.1957


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب