احمدی زاده, محمد, امینیان, علی. (1402). کنش اختیاری و مبادی صدور آن در نظریه عمل علامه طباطبایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(115), 17-29. doi: 10.30471/mssh.2023.9207.2419
محمد احمدی زاده; علی امینیان. "کنش اختیاری و مبادی صدور آن در نظریه عمل علامه طباطبایی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29, 115, 1402, 17-29. doi: 10.30471/mssh.2023.9207.2419
احمدی زاده, محمد, امینیان, علی. (1402). 'کنش اختیاری و مبادی صدور آن در نظریه عمل علامه طباطبایی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(115), pp. 17-29. doi: 10.30471/mssh.2023.9207.2419
احمدی زاده, محمد, امینیان, علی. کنش اختیاری و مبادی صدور آن در نظریه عمل علامه طباطبایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 29(115): 17-29. doi: 10.30471/mssh.2023.9207.2419