صادقیان, مهری, حیدری, محمدحسین, نوروزی, رضاعلی. (1402). واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(43), 99-117. doi: 10.30471/edu.2022.8835.2648
مهری صادقیان; محمدحسین حیدری; رضاعلی نوروزی. "واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 43, 1402, 99-117. doi: 10.30471/edu.2022.8835.2648
صادقیان, مهری, حیدری, محمدحسین, نوروزی, رضاعلی. (1402). 'واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(43), pp. 99-117. doi: 10.30471/edu.2022.8835.2648
صادقیان, مهری, حیدری, محمدحسین, نوروزی, رضاعلی. واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 18(43): 99-117. doi: 10.30471/edu.2022.8835.2648