کاظمی زاده, علیرضا, موسوی کریمی, میرسعید. (1402). سنجش انتقادی فهم جان سرل از طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی براساس حیث التفاتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(115), 43-57. doi: 10.30471/mssh.2023.8930.2377
علیرضا کاظمی زاده; میرسعید موسوی کریمی. "سنجش انتقادی فهم جان سرل از طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی براساس حیث التفاتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29, 115, 1402, 43-57. doi: 10.30471/mssh.2023.8930.2377
کاظمی زاده, علیرضا, موسوی کریمی, میرسعید. (1402). 'سنجش انتقادی فهم جان سرل از طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی براساس حیث التفاتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(115), pp. 43-57. doi: 10.30471/mssh.2023.8930.2377
کاظمی زاده, علیرضا, موسوی کریمی, میرسعید. سنجش انتقادی فهم جان سرل از طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی براساس حیث التفاتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 29(115): 43-57. doi: 10.30471/mssh.2023.8930.2377