زمانی, محسن, نجاری, رضا, عابدی جعفری, حسن. (1402). معرفی روش متن‌پژوهی اکتشافی: نقدی بر روش‎های تحقیق مدیریت اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(114), 53-71. doi: 10.30471/mssh.2022.8828.2370
محسن زمانی; رضا نجاری; حسن عابدی جعفری. "معرفی روش متن‌پژوهی اکتشافی: نقدی بر روش‎های تحقیق مدیریت اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29, 114, 1402, 53-71. doi: 10.30471/mssh.2022.8828.2370
زمانی, محسن, نجاری, رضا, عابدی جعفری, حسن. (1402). 'معرفی روش متن‌پژوهی اکتشافی: نقدی بر روش‎های تحقیق مدیریت اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(114), pp. 53-71. doi: 10.30471/mssh.2022.8828.2370
زمانی, محسن, نجاری, رضا, عابدی جعفری, حسن. معرفی روش متن‌پژوهی اکتشافی: نقدی بر روش‎های تحقیق مدیریت اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 29(114): 53-71. doi: 10.30471/mssh.2022.8828.2370