محمدی, رمضان, رجبیان ده زیره, مریم, درتاج, فتانه, حسینی, سید محمدامین. (1402). پیش‎بینی نگرش به مد براساس عمل به باور‎‎های دینی، ویژگی‎‎‎های پنج‎گانه شخصیت و سبک‎‎‎های دلبستگی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(32), 105-127. doi: 10.30471/psy.2022.8720.2017
رمضان محمدی; مریم رجبیان ده زیره; فتانه درتاج; سید محمدامین حسینی. "پیش‎بینی نگرش به مد براساس عمل به باور‎‎های دینی، ویژگی‎‎‎های پنج‎گانه شخصیت و سبک‎‎‎های دلبستگی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 32, 1402, 105-127. doi: 10.30471/psy.2022.8720.2017
محمدی, رمضان, رجبیان ده زیره, مریم, درتاج, فتانه, حسینی, سید محمدامین. (1402). 'پیش‎بینی نگرش به مد براساس عمل به باور‎‎های دینی، ویژگی‎‎‎های پنج‎گانه شخصیت و سبک‎‎‎های دلبستگی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(32), pp. 105-127. doi: 10.30471/psy.2022.8720.2017
محمدی, رمضان, رجبیان ده زیره, مریم, درتاج, فتانه, حسینی, سید محمدامین. پیش‎بینی نگرش به مد براساس عمل به باور‎‎های دینی، ویژگی‎‎‎های پنج‎گانه شخصیت و سبک‎‎‎های دلبستگی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 17(32): 105-127. doi: 10.30471/psy.2022.8720.2017


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب