کمائی, رضا, کرم اللهی, نعمت اله. (1402). بررسی انتقادی خط‎مشی‎ نظام آموزش و پرورش ایران در تربیت جنسی نوجوانان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(43), 25-47. doi: 10.30471/edu.2022.8438.2557
رضا کمائی; نعمت اله کرم اللهی. "بررسی انتقادی خط‎مشی‎ نظام آموزش و پرورش ایران در تربیت جنسی نوجوانان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 43, 1402, 25-47. doi: 10.30471/edu.2022.8438.2557
کمائی, رضا, کرم اللهی, نعمت اله. (1402). 'بررسی انتقادی خط‎مشی‎ نظام آموزش و پرورش ایران در تربیت جنسی نوجوانان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(43), pp. 25-47. doi: 10.30471/edu.2022.8438.2557
کمائی, رضا, کرم اللهی, نعمت اله. بررسی انتقادی خط‎مشی‎ نظام آموزش و پرورش ایران در تربیت جنسی نوجوانان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 18(43): 25-47. doi: 10.30471/edu.2022.8438.2557