عباسی, محمدعلی, کارآمد, حسین. (1402). مؤلفه‎های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(45), 131-154. doi: 10.30471/edu.2023.8687.2612
محمدعلی عباسی; حسین کارآمد. "مؤلفه‎های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 45, 1402, 131-154. doi: 10.30471/edu.2023.8687.2612
عباسی, محمدعلی, کارآمد, حسین. (1402). 'مؤلفه‎های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(45), pp. 131-154. doi: 10.30471/edu.2023.8687.2612
عباسی, محمدعلی, کارآمد, حسین. مؤلفه‎های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 18(45): 131-154. doi: 10.30471/edu.2023.8687.2612