1.

0توسعه روش‌شناسی مطالعات امنیتی آینده

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 21-44

2.

آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 35-58

3.

آموزه‌ها و دلالت‌های نهضت عاشورا برای تربیت سیاسی

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 27-7

4.

اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی»

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 135-168

5.

اخلاق حرفه‌ای معلمی در مکتب‏خانه؛ پژوهشی پدیدارشناسانه براساس تجربۀ زیسته شاگردان مکتب‏‏خانه

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 114-101

6.

ارائه الگوی گستره پژوهیِ ابزار-پشتیبان مبتنی بر نظریه فعالیت برای مرور پیشینه در پژوهش‌‌های علوم رفتاری

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 45-70

7.

ارائه چارچوبی نظم‌یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 83-103

8.

اروپامحوری و تأثیر قدرت-دانش در شکلگیری علوم انسانی مدرن

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 119-133

9.

اصول تربیت براساس مبانی انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 166-141

10.

اعتبارسنجی و سنجش کیفیت در پژوهش‌های کمّی، کیفی و آمیخته

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 23-45

11.

الگوی صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 75-99

12.

الگوی مناسب ارزیابی قراردادهای بیع متقابل در چهارچوب اقتصاد اطلاعات

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 121-141

13.

امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 81-100

14.

امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات)

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 7-24

15.

بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 95-120

16.

بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 39-67

17.

بررسی دلالت‌های واقع‌گرایی انتقادی در تدوین دستور کار خط‌مشی‌‌گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ موردکاوی اسناد افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 21-50

18.

بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی»

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 43-62

19.

بررسی رابطه میان نظر و عمل در تربیت اخلاقی براساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 209-187

20.

بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 60-75

21.

بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 69-94

22.

بررسی محدوده سنی تحقق درک معقولات ثانیه فلسفی در کودکان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 49-71

23.

بررسی نقش هویت سازمانی و هویت دینی در پیشگیری از بروز فساد اداری

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 153-177

24.

بررسی و تبیین انسان سازمانی با تاکید بر آراء حکمت متعالیه در علم‌النفس

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 105-127

25.

بررسی وجوه فقهی الزامات فنی−اقتصادی تولید صیانتی از مخازن نفتی ایران

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 9-28

26.

بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 1-20

27.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 7-34

28.

بوردیو و تحلیل مسائل اجتماعی در پژوهش تربیتی

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 105-117

29.

بیت‌کوین و ماهیت مالی−فقهی پول مجازی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 71-92

30.

پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی»

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 109-134

31.

پیش‌بینی‌پذیری احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی‌گری ارتباط با خدا

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 107-130

32.

پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی براساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانشجویان

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 131-150

33.

تأثیر آموزش امیددرمانی با استفاده از آموزه‌ها و داستان‌های قرآنی بر افزایش امید دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 59-76

34.

تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و پریشانی روانی زنان معتاد با تأکید بر مفاهیم نهج‌البلاغه

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 230-211

35.

تأثیر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک‌ها و فعالیت‌های غیرعملیاتی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 93-118

36.

تأثیر تسهیلات قرض‌الحسنه بر توزیع درآمد در ایران

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 29-50

37.

تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد کارکنان مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 101-134

38.

تبیین ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی معنوی براساس منابع و متون مرتبط با آن

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 84-61

39.

تبیین عوامل مؤثر بر ایجاد انسجام گروهی در نیروهای نظامی از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 30-50

40.

تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 60-75

41.

تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 135-152

42.

تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 137-160

43.

تحلیل محتوای کتب منبع رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی بالینی دانشگاه‌های ایران از لحاظ میزان توجه به نیازهای دینی/ معنوی

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 100-85

44.

تحلیلی بر روش‌شناسی مناسب برای تحقیق اجتماعی در سازمان‌های نظامی

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 101-118

45.

تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 63-84

46.

تعیین مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" در سازمان بر اساس نظام های ارزشی

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 51-74

47.

توسعه روش‌شناسی استنباط از سنت فعلی

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 91-103

48.

جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 117-136

49.

جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 119-135

50.

چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی؛ پیامدها و راهکارها

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 51-69

51.

چیستی فلسفه اسلامی

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 1-19

52.

درنگی در نسبت «اراده» با «تربیت اخلاقی» و اشاره‌ای به «روش‌های پرورش اراده اخلاقی»

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 151-175

53.

دلالت پژوهی الگوی ارزشیابی خط‌ مشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 25-49

54.

دلالت‌های تربیتی رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و دکارت

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 186-167

55.

دو چهره متفاوت روش‌شناختی از بهینگی پارتو و تطبیق آنها با رهنمودهای اسلامی

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 7-19

56.

رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 143-172

57.

راه‌های تعلیم خداشناسی به کودکان در شعر کودک

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 137-154

58.

روان‌شناسی اجتماعی و باورهای تمدن‌ساز امام خمینی قدس سرّه

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 85-108

59.

روش اکتشاف نظریه از منابع و متون دینی

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 7-22

60.

روش‌شناسی علم اقتصاد و مسئله رئالیسم

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 51-71

61.

روش‌شناسی نظریه‌پردازی هنر و معماری اسلامی

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 71-89

62.

روش‌شناسی واقعیت‌های نهادی

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 73-82

63.

ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 7-28

64.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 29-42

65.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 140-115

66.

شیوه تاریخ‌نگاری حال‌محورِ علم در معرض محک کیمیای حسن بن زاهد

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 65-79

67.

عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک، رالز، شهید مطهری و شهید صدر با تأکید بر چیستی عدالت

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 173-199

68.

علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 59-29

69.

فرآیند تحول و مدیریت آن در سازمان های آموزشی از دیدگاه اسلام

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 45-60

70.

فرصت‌ها و تهدیدهای ساحت تربیت دینی و اخلاقی برنامه فلسفه برای کودکان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 97-115

71.

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 155-181

72.

مؤلفه‌های خلاقیت در پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منابع اسلامی

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 25-47

73.

ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 9-38

74.

ماهیت «روش» و «رویکرد هندسی» و ارتباط آنها با محتوای اندیشه در فلسفۀ اسپینوزا

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 46-64

75.

مبانی روان‌شناختی «حجاب» و «عفاف» با تأکید بر متون اسلامی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 77-106

76.

مرزشناسی و مرزداری در رویکرد تأسیسی به علم دینی با تأکید بر حوزه علوم تربیتی

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 119-138

77.

مطالعه تحلیلی یکپارچگی بین گفتار و رفتار مدیران دولتی از منظر اسلام و غرب

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 5-23

78.

معرفی سازمان سنت گرا (سازمان مبتنی بر سنن الهی-اجتماعی) درمقایسه با سازمان نیوتنی و کوانتومی

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 75-90

79.

مقایسۀ مفهوم «مرگ» در متون داستانی فلسفه برای کودکان و دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 73-95

80.

مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 30-45