میرجلیلی, سید حسین, بزرگی, روشنک. (1397). بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), 69-94. doi: 10.30471/iee.2018.1443
سید حسین میرجلیلی; روشنک بزرگی. "بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 29, 1397, 69-94. doi: 10.30471/iee.2018.1443
میرجلیلی, سید حسین, بزرگی, روشنک. (1397). 'بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(29), pp. 69-94. doi: 10.30471/iee.2018.1443
میرجلیلی, سید حسین, بزرگی, روشنک. بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 15(29): 69-94. doi: 10.30471/iee.2018.1443