مهدی‌زاده, حمید, بوالهری, جعفر, کاویانی ارانی, محمد. (1396). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 7-34. doi: 10.30471/psy.2018.1422
حمید مهدی‌زاده; جعفر بوالهری; محمد کاویانی ارانی. "بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1396, 7-34. doi: 10.30471/psy.2018.1422
مهدی‌زاده, حمید, بوالهری, جعفر, کاویانی ارانی, محمد. (1396). 'بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 7-34. doi: 10.30471/psy.2018.1422
مهدی‌زاده, حمید, بوالهری, جعفر, کاویانی ارانی, محمد. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 11(21): 7-34. doi: 10.30471/psy.2018.1422