سالاری‌فر, محمدرضا. (1396). مبانی روان‌شناختی «حجاب» و «عفاف» با تأکید بر متون اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 77-106. doi: 10.30471/psy.2018.1425
محمدرضا سالاری‌فر. "مبانی روان‌شناختی «حجاب» و «عفاف» با تأکید بر متون اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1396, 77-106. doi: 10.30471/psy.2018.1425
سالاری‌فر, محمدرضا. (1396). 'مبانی روان‌شناختی «حجاب» و «عفاف» با تأکید بر متون اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 77-106. doi: 10.30471/psy.2018.1425
سالاری‌فر, محمدرضا. مبانی روان‌شناختی «حجاب» و «عفاف» با تأکید بر متون اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 11(21): 77-106. doi: 10.30471/psy.2018.1425